ANBI-status

Wie radio-astronomisch onderzoek in Nederland een warm hart toedraagt, en wil steunen, kan dat tot uitdrukking brengen door te geven aan de Stichting ASTRON.

 

ASTRON heeft per 1 januari 2013 de ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) toegewezen gekregen van de belastingdienst.

 

Met de ANBI-status zijn giften van particuliere donateurs aan ASTRON aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting. Bijdragen aan ASTRON komen rechtstreeks ten goede aan de wetenschap. Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht met meer informatie over ‘Geven aan wetenschappelijk onderzoek'.

 

Wat houdt een ANBI-status in?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belangdient. Een ANBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften of over ontvangen erfenissen. Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de ANBI-status van ASTRON kunt u contact opnemen met Janneke Wubs, hoofd Finance, Planning&Control. E-mail: wubs [at] astron [dot] nl
Zie ook: Financiële jaarrekening

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2020 ASTRON