Innovatie & industrie bij elkaar bij congres Sensor Universe

Innovatie & industrie bij elkaar bij congres Sensor UniverseClick here for a high res image. Klik hier voor een hoge resolutie foto.

 

Wetenschappelijke projecten, geïnitieerd door instituten uit Noord-Nederland, vertegenwoordigen een geschat werkvolume van minstens 100 miljoen euro. Dit biedt de industrie grote kansen op hoogwaardige opdrachten, door vroegtijdig betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en ook bij de bouw van de uiteindelijke systemen, de zogenaamde 'roll-out fase'.

In Noord-Nederland is ASTRON, naast het KVI (Kernfysisch Versneller Instituut), NOVA (Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie) en SRON Netherlands institute for Space Research, zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze technisch-wetenschappelijke projecten.

ASTRON presenteert innovatieve technologie 

Bovenstaande organisaties zijn om deze reden aanstaande woensdag 30 november aanwezig op de 8e netwerkbijeenkomst van Sensor Universe. Hier kunt u bij de thematafel "Markt en wetenschappelijke infrastructuren"  o.a. kennismaken met de vele mogelijkheden die ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, het bedrijfsleven biedt op het gebied van o.a. sensortechnologie, embedded systemen, ICT en duurzame energie-opwekking.

Meer informatie over de presentatie van ASTRON op het congres kunt u vragen aan Ronald Halfwerk, Technology Transfer officer, op telefoonnummer 0521 595 286 en via e-mail: halfwerk [at] astron [dot] nl.


ASTRON Netherlands institute for Radio Astronomy

"Smart antennas"

Voor wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder voor de radioastronomie, wordt al jaren technisch onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een reusachtige radiotelescoop, de Square Kilometer Array (SKA). Deze wetenschappelijke infrastructuur bestaat in feite uit "Smart Antennas", intelligente, autonome sensorsystemen die worden opgenomen in een grootschalig netwerk. In samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven zal deze technologie naar een zodanig niveau worden getild dat concrete inzet in toepassingsgebieden als telecommunicatie, gezondheidszorg, veiligheid en mobiliteit mogelijk wordt.


Toepassingsgebieden van technologische kennis

Omdat het uiteindelijk gaat om miljoenen antennes en grote aantallen electronica- en softwaresystemen, is een sterke industriële betrokkenheid van groot belang. En, niet in het minste, er ontstaan enorme kansen voor het bedrijfsleven om know-how te ontwikkelen die afgezet kan worden in vele andere gebieden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:
• ICT en high-preformance computing
• Radio-technologie en Embedded systemen
• Sensor technologie
• Microsysteem-technieken zoals MMIC
• Supervisory- en System health monitoring systemen
• Duurzame energieopwekking en -distributiesystemen
• Smart manufacturing en -services.


Open innovatiemodel

ASTRON is éen van de grote aanjagers van de ontwikkeling van de SKA. Zij gaat uit van een open innovatiemodel. ASTRON, heeft ruime ervaring met deze benadering opgebouwd binnen het LOFAR project en andere nationale en Europese projecten. Een open innovatiemodel gaat uit van een open consortium. De initiële groep bedrijfsmatige deelnemers zal kunnen worden uitgebreid met partijen die een gerichte interesse hebben en bereid zijn te investeren.


In Europees verband heeft Nederland een rol bij de totstandkoming van proefmodellen ten behoeve van functionele verificatie. Voor de ontwikkelde technologie en de betrokken partijen zal dit een duidelijke, zichtbare uitstraling geven. Het bevordert ook de toepassing in nieuwe marktproducten en maakt het mogelijk om nieuwe diensten snel in praktijk te testen. De aanpak is erop gericht om kennis- en industrieclusters te vormen van innoverende bedrijven in zowel hardware (maakindustrie) en software (diensten). Naar verwachting zal dit de concurrentiepositie versterken ten behoeve van Europese aanbestedingen.


Met de ontwikkeling van een krachtige positie in de SKA versterkt Noord-Nederland hoogwaardige (maak)industrie, die aansluit op kennisintensieve ICT dienstverlening en gebruikmaking van duurzame materialen. Hierbij kan worden geprofiteerd van de kennis en zichtbaarheid die met LOFAR en andere onderzoeksprojecten is opgebouwd. Nu is het moment om de aanwezige kennis te consolideren, een nieuwe stap in technologie en innovatie te maken en daarmee ook het bedrijfsleven optimaal te positioneren.

Meer informatie over het programma van het congres en de deelnemers kunt u lezen op de website van Sensor Universe.

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2021 ASTRON