12 miljoen euro voor bijdrage aan ontwerp van de Square Kilometre Array

12 miljoen euro voor bijdrage aan ontwerp van de Square Kilometre ArrayClick here for a high res image. Klik hier voor een hoge resolutie foto.

Het consortium bestaande uit ASTRON en de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen ontvangt 12 miljoen euro voor de Nederlandse bijdrage aan het ontwerp van de Square Kilometre Array (SKA). De SKA zal 's werelds grootste en meest krachtige radiotelescoop zijn. De bouw start in 2018 in zowel Zuid-Afrika als Australië, de eerste resultaten worden vanaf 2020 verwacht. De financiering uit de 2e ronde van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten werd vandaag bekend gemaakt door Sander Dekker, Staatssecretaris van OCW en Jos Engelen, voorzitter van NWO.

 

Het SKA project is een internationale samenwerking voor het ontwerp en de bouw van de telescoop die bestaat uit honderden schotels en enkele honderdduizenden antennes die door een glasvezelnetwerk zijn verbonden met een supercomputer die de enorme rekenkracht levert die nodig is om de datastroom te kunnen verwerken. Met de SKA zullen verschijnselen onderzocht worden die alleen met waarnemingen van het heelal bij radiogolflengtes mogelijk zijn. De SKA zal de eerste beelden produceren uit de tijd waarin de vroegste sterren en sterrenstelsels ontstonden. De telescoop zal ook pulsars gebruiken om gravitatiestraling te detecteren en Einstein's algemene relativiteitstheorie verder te toetsen. Door de enorme flexibiliteit van de telescoop worden ook waarnemingen van kortstondige en explosieve verschijnselen mogelijk, waarmee een nieuw venster op het veranderende heelal wordt geopend. Deelname aan het Square Kilometre Array project is één van de topprioriteiten van de Nederlandse sterrenkunde voor dit decennium.

 

Elf consortia zijn geselecteerd om onderdelen van de telescoop te ontwerpen. ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie leidt de internationale consortia die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de Low Frequency Aperture  Array (LFAA) en de Mid Frequency Aperture Array (MFFA) - twee types antenne die op lagere frequenties werken dan de conventionele schotels. De Roadmap-financiering zal ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van software en hardware die nodig zijn om de enorme hoeveelheden gegevens die afkomstig zijn van de telescoop te verwerken. Astronomen van de Nederlandse universiteiten, samenwerkend in de Nederlandse onderzoekschool voor astronomie (NOVA), en ASTRON zullen nauw betrokken zijn bij deze activiteiten, met name om ervoor te zorgen dat de telescoop geschikt is om hun onderzoeksvragen mee aan te pakken.

 

Nederland heeft de afgelopen 70 jaar een belangrijke rol in de radioastronomie gespeeld. Door de ervaring die is opgedaan bij de bouw en de exploitatie van de Dwingeloo 25m schotel (1956), de Westerbork Synthese Radio Telescoop (1970) en meest recentelijk de Low Frequency Array (LOFAR, 2010) hebben ingenieurs en astronomen een ​​leidende rol gekregen in het SKA project. Ontwikkeling van technologie voor de SKA zal in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven plaatsvinden. Een belangrijke uitdaging voor de consortia is de voorbereiding op de bouwfase. De schaal waarop die zal plaats vinden maakt de betrokkenheid van industrie essentieel.

 

 

Voor verdere informatie:

ASTRON: Dr. Michiel van Haarlem,  Hoofd van het  NL SKA Office, tel: +31 651 433 478 (mobiel) of +31 521 595 218 (werk). Email: haarlem [at] astron [dot] nl of Truus van den Brink, Office Manager van het NL SKA Office, tel: +31 521 595 144 (werk) or +31 651 472 491 (mobiel), email: brink [at] astron [dot] nl.

Universiteit van Amsterdam: Prof. dr. Ralph Wijers, tel: +31 20 525 7488 (werk). Email: Ralph [dot] Wijers [at] uva [dot] nl.

Rijksuniversiteit Groningen: Prof. dr. Leon Koopmans,  tel: +31 50 363 6519 (werk). Email: koopmans [at] astro [dot] rug [dot] nl.

Universiteit Leiden: Prof. dr. Huub Röttgering, tel: +31 71 527 5851 (werk). Email: rottgering [at] strw [dot] leidenuniv [dot] nl.

Radboud Universiteit: Prof. dr. Heino Falcke, tel: +31 24 365 2020 (werk). Email: H [dot] Falcke [at] astro [dot] ru [dot] nl.

 

Credit: SKA Organisation

Onderschrift: Artist's impression van een station met SKA LFAA (Low Frequency Aperture Array) antennes. 250,000 dipool antennes zullen de hemel in kaart brengen op frequenties tussen 50 en 350 MHz. De schotels die op hogere frequenties werken zijn te zien in de achtergrond.

Originele (hoge resolutie) beeld beschikbaar op: http://goo.gl/D9dq9b

Meer informatie over het SKA project (in het Engels) is te vinden op: www.skatelescope.org

Meer informatie over ASTRON en haar telescopen, inclusief LOFAR, is te vinden op: www.astron.nl

ASTRON is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

 

Over SKA

Het SKA-project is een internationale samenwerking om 's werelds grootste radiotelescoop, met een ontvangend oppervlak van een vierkante kilometer (een miljoen vierkante meter) te bouwen. Om de gewenste sprong in gevoeligheid te bereiken is een enorme investering in engineering en research & development noodzakelijk. Door gebruik te maken van duizenden schotels en antennes in drie unieke configuraties zijn astronomen straks in staat om de hemel in ongekend detail af te speuren met een snelheid die duizenden malen hoger ligt dan met bestaande telescopen. 

 

De telescoop zal gebouwd worden in Afrika en in Australië en is absoluut uniek in de zin dat het straks mogelijk wordt om 50 keer scherpere beelden te produceren dan met de Hubble ruimtetelescoop en bovendien over een veel groter gebied aan de hemel. SKA is straks ook een uitstekende aanvulling op andere grote optische en infrarood telescopen die zullen worden gebouwd en/of gelanceerd. De SKA Organisatie, met het hoofdkantoor op Jodrell Bank, vlak bij Manchester (Verenigd Koninkrijk) is in december 2011 opgericht met als doel de samenwerking tussen de internationale partners te formaliseren en daarnaast ook het centrale leiderschap van het project op zich te nemen. Er zijn op dit moment elf landen lid van de SKA Organisatie - Australië, Canada, China, Duitsland, India (voorlopig nog als Associate lid), Italië, Nederland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika en Zweden.

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2021 ASTRON