Realisatie grootste radiotelescoop ter wereld stap dichterbij

Realisatie grootste radiotelescoop ter wereld stap dichterbijClick here for a high res image. Klik hier voor een hoge resolutie foto.

 

NWO heeft op 23 november samen met ministeries en wetenschapsorganisaties uit Australië, China, Italië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, een nieuwe stap gezet op weg naar de realisatie van de grootste radiotelescoop ter wereld: de Square Kilometre Array (SKA) telescoop. Samen met vertegenwoordigers van de andere organisaties ondertekende NWO-voorzitter Jos Engelen de internationale overeenkomst voor de oprichting van de SKA Organisation die het project verder zal ontwikkelen.

De SKA Organisation wordt een onafhankelijke, not-for-profit organisatie voor de ontwikkeling van SKA. De geplande totale investering voor de komende vier jaar bedraagt circa 69 miljoen euro (inclusief ‘in kind' bijdragen). Dit bedrag is bedoeld voor de projectfinanciering in de ontwerpfase van de telescoop tot aan de bouw, waarvan de start gepland staat voor 2016.

Nederland stevig vertegenwoordigd

SKA is een ambitieus wetenschappelijk project. Door de steun van nationale overheden en wetenschapsorganisaties krijgt het project nu een flinke impuls. NWO is nauw betrokken bij SKA: de wetenschapsfinancier had een leidende rol in de internationale voorbereiding van de SKA Organisation en is lid van de SKA Founding Board. Voor de organisatie van het project investeren NWO en de ministeries van OCW en EL&I ieder een half miljoen euro. Dit bedrag wordt door NWO ingezet. NWO-instituut ASTRON bereidt samen met bedrijven en wetenschapsgroepen de Nederlandse kennisbijdrage voor. Ook vervult ASTRON een vooraanstaande rol in de technologieontwikkeling voor SKA: geavanceerd design en hoogwaardige ICT vormen de cruciale basis om gegevens uit het heelal te verwerken en te analyseren.

NWO-voorzitter Jos Engelen is verheugd over de brede Nederlandse deelname aan dit internationale project: ‘Nederland heeft traditioneel een sterke positie in de radioastronomie. De Westerbork telescoop en de nieuwe generatie telescoop LOFAR zijn daar uitstekende voorbeelden van. SKA bevindt zich pas in de ontwikkelingsfase, maar de Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven plukken er nu al de vruchten van. ASTRON ontwikkelt hoogwaardige technologie, o.a. van ICT netwerken tot software en computermodellen. Het ontwerp en de constructie van SKA leveren interessante uitdagingen op en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. SKA sluit hiermee goed aan bij topsector High Tech Systemen en Materialen'.

 


 

Over SKA:

De Square Kilometre Array moet de grootste radiotelescoop ter wereld worden, bestaande uit duizenden receptoren. De totale oppervlakte van al deze receptoren samen zal ongeveer een vierkante kilometer zijn. Met SKA kunnen astronomen straks de meest fundamentele vragen over ons heelal beantwoorden. Het is een internationaal project van 1,5 miljard euro waarin astronomen en ingenieurs wereldwijd samenwerken. De SKA zal worden gebouwd in Zuid-Afrika of in Australië. Het project moet in 2025 gerealiseerd zijn.

 

Over NWO:

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks investeert NWO ruim 500 miljoen euro in toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van zo'n 5000 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven.


Meer informatie:

NWO, Afdeling Voorlichting en Communicatie. Tel.: +31 (0)70 344 07 41. E-mail: voorlichting [at] nwo [dot] nl.  

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2022 ASTRON