Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop gaat van start

Restauratie Dwingeloo Radiotelescoop gaat van startClick here for a high res image. Klik hier voor een hoge resolutie foto.

 


ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, begint aan de restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop. De restauratie van dit rijksmonument is door ASTRON, eigenaar van deze beroemde radiotelescoop, gegund aan MultiPaint Staalconservering BV uit Stadskanaal. Holstein Restauratie Architectuur uit Groningen zal de directie voeren.

De Dwingeloo Radiotelescoop was ten tijde van de opening in 1956 door Koningin Juliana de grootste radiotelescoop ter wereld. Tot in de jaren ‘90 van de vorige eeuw heeft de telescoop als wetenschappelijk instrument dienst gedaan. Sterrenkundigen hebben met de Dwingeloo Radiotelescoop onder andere de sterrenstelsels Dwingeloo I en II ontdekt. In 1998 is de schotel, met een diameter van 25 meter, in de zogenaamde stormstand gezet en sindsdien wordt hij niet meer gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Met de oprichting van stichting CAMRAS in 2007 heeft de radiotelescoop een nieuwe bestemming gekregen voor amateurs en educatie.

Vanwege de bouwhistorische en (internationale) wetenschappelijke betekenis is de Dwingeloo Radiotelescoop sinds 2009 een beschermd rijksmonument. De stalen constructie heeft onder de lange periode van stilstand te lijden gehad. Zonder restauratie wordt het risico op instorting te groot en moet het gevaarte afgebroken worden.

De restauratie die nu gaat plaatsvinden, houdt in dat de grote schotel in zijn geheel van de toren wordt getild en op een speciale constructie naast de toren geplaatst wordt. Alle stalen onderdelen worden gestraald en opnieuw voorzien van verflagen. Daar waar nodig zullen onderdelen vervangen worden. Daarna wordt de schotel weer op zijn plaats gezet.

‘Het liften van de schotel wordt een spectaculaire gebeurtenis', zegt projectleider Peter Bennema van ASTRON. 'Nog spannender wordt het als de schotel na de opknapbeurt teruggeplaatst wordt. Past alles dan nog wel?'

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waarvan ASTRON deel uit maakt, acht het behoud van de radiotelescoop van groot belang vanwege de betekenis van het instrument voor de Nederlandse sterrenkunde die mede dankzij deze telescoop een vooraanstaande positie heeft verworven in de internationale wetenschappelijke wereld. Deze positie werd verstevigd door de bouw van de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) in 1970 en meer recent de LOFAR Radiotelescoop.

De vrijwilligersstichting CAMRAS, die de Dwingeloo telescoop beheert, wil de telescoop een levend monument laten zijn. CAMRAS zal de gerestaureerde Dwingeloo Radiotelescoop laten gebruiken door radioamateurs en amateurastronomen en inzetten voor publieksactiviteiten en educatieve doeleinden, zodat bezoekers en met name de jeugd kunnen kennismaken met de wereld van techniek en sterrenkunde. Dit past uitstekend in het beleid van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld. André van Es, voorzitter van CAMRAS: 'CAMRAS organiseert al enkele jaren activiteiten gericht op het grote publiek, de schooljeugd en scouts. Ook tijdens de werkzaamheden zullen we toeristen die langsfietsen door middel van de hekvertellingen aan de rand van de hei vertellen over de voortgang van de restauratie en hoe boeiend het werken met de radiotelescoop is.'

De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSBfonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en het de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Naar verwachting zal de restauratie medio 2013 afgerond zijn.


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ASTRON: Peter Bennema, projectleider. Tel.: 06-21503215. E-mail: bennema [at] astron [dot] nl.
Femke Boekhorst, PR & Communicatie. Tel.:0521-595204 en 06-21234243. E-mail: boekhorst [at] astron [dot] nl

CAMRAS: André van Es, voorzitter. Tel.: 06-51433473. E-mail: bestuur [at] camras [dot] nl.  

Een film over de bouw van de Dwingeloo Radiotelescoop is te zien op http://www.astron.nl/about-astron/history-astron/history-astron.  

 

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2022 ASTRON